Huisregels

1. Legitimatie is verplicht. Een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs zijn de enige geldige legitimatiebewijzen. Een kopie is niet toegestaan. Het legitimatiebewijs moet overeenkomen met de persoonsgegevens op je Hockeyfissa ticket.

2. Jassen e.d. verplicht afgeven bij de garderobe. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal van goederen die achtergelaten worden in jassen/tassen.

3. Geen toegang voor personen die in het bezit zijn van wapens, in het bezit of onder invloed zijn van drugs, in kennelijke staat van dronkenschap zijn of in welke vorm dan ook overlast veroorzaken voor de omgeving.

4. Het is verboden om goederen te verhandelen tijdens of rondom Hockeyfissa (hetgeen wat per wet verboden is). Ook het doorverkopen van Hockeyfissa kaarten is niet toegestaan.

5. Voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, kunnen kleding en tassen worden gefouilleerd. Indien hier geen medewerking aan verleend wordt, kan de toegang tot het feest worden ontzegd.

6. Er worden foto’s gemaakt tijdens Hockeyfissa. Als je privacy niet geschonden mag worden, dien je dit voor aanvang van het evenement bij ons te melden.

7. Roken is alleen in de door ons aangewezen rookruimten toegestaan. Bij overtreding kan de overtreder verwijderd worden van het evenement.

8. Bedreiging, mishandeling, intimidatie of andere vormen van geweld zijn verboden. Bij onenigheid is men verplicht om de beveiliging in te schakelen.

9. Hockeyfissa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel aan bezoekers (materieel/immaterieel).

10. Overtreding van de huisregels kan leiden tot verwijdering en overdracht aan de politie. In situaties waarin de huisregels niet voorzien beslist de organisatie van Hockeyfissa over de mogelijk te nemen maatregelen. Uitzonderingen op de huisregels kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de organisatie van Hockeyfissa.